ÇİPSLƏR (FLOKLAR)

Tökmə döşəmələr üçün dekorativ çipslər (floklar)

Tökmə döşəmələr üçün dekorativ çipslər (floklar) polimer üzlüklərin dekorlaşdırılması üçün istifadə olunan boya hissəcikləridir. Çipslər tökmə döşəmənin quraşdırılması zamanı bir çox vəzifələri yerinə yetirməyə imkan yaradan universal materialdır.

  • Bir əsasda müxtəlif döşəmələrin əldə olunması (bu, müxtəlif rəngli polimer üzlüklərdən istifadə etməklə müxtəlif rəngli döşəmə düzəltməkdən qat-qat asandır).
  • Polimer üzlüyə çoxlu miqdarda çips doldurulduqda zaman keçdikcə üzlük öz dekorativ xüsusiyyətlərini itirmir, onun üzərində sürtülmə izləri, demək olar ki, görünmür.
  • Çipslər donuq polimer üzlüyün yaradılması üçün istifadə olunur. 
  • Döşəməni çipslərlə dekorlaşdırarkən polimer döşəmədəki xırda qüsurlar, demək olar ki, gözə görünmür. 
PROMO VİDEO İZLƏ